Amersfoort, maandag 31 mei 2021 — Met de oprichting van de eerste landelijke OldStars walking football-commissie neemt het Ouderenfonds de volgende stap in de ontwikkeling van Walking Football in Nederland. OldStars Sport wordt hiermee niet alleen vóór, maar ook door ouderen en daardoor ván ouderen. De commissie is samengesteld onder de noemer OldStars United. Deze commissie dient als pilot en wordt bij succes uitgerold naar de andere 13 ouderensporten. Het doel is om in Nederland één community te ontwikkelen voor alle sportende ouderen.

 

Ondersteuning en doorontwikkeling
 
Op dit moment zijn er ruim 400 OldStars walking football-verenigingen en zo’n 7.000 beoefenaars, OldStars, actief. De commissie gaat verenigingen onder andere ondersteuning bieden bij vragen als: hoe leid ik spelbegeleiders op, wat moet ik doen om aan nieuwe leden te komen en hoe ontwikkel ik een visie voor de komende jaren? Daarnaast wordt er gekeken naar de doorontwikkeling van Walking Football op een landelijk niveau om meer doelgroepen te bereiken en door te groeien. 
 
 
OldStars United
 
De OldStars walking football-commissie is stap één binnen een nieuw initiatief van het Nationale Ouderenfonds. De bedoeling is om de komende jaren een samenwerking tot stand te brengen van allerlei commissies van de verschillende ouderensporten onder de paraplu OldStars United.
 
De OldStars walking football-commissie bestaat uit de volgende leden: Frans Crul (voorzitter), Hans Rufi, Huib Rouwenhorst, Cor van Bergen Bravenboer, Joop van Nierop en Ivette Groenendijk. Op korte termijn is het doel om te starten met regio-vrijwilligers die worden aangestuurd door de commissie.
 
"Dit nieuwe Walking Football initiatief zet heel wat in beweging,” zegt voorzitter Frans Crul. "En daar zijn we heel blij mee," zegt Directeur Corina Gielbert. "Het is de lokale geborgenheid van de ouderensporten die cruciaal is voor het succes. Met elkaar zorgen we dat er nog meer ouderen actief in het leven blijven staan."
 
 
Meer muziek in OldStars walking football
 
Om de landelijke community aan te jagen wordt er gestart met het OldStars walking football clublied. Dit clublied is geschreven en uitgebracht door OldStars walking football. Het clublied is hieronder te zien. 
 
 
OldStars voor alle actieve ouderen 
 
OldStars is er voor actieve ouderen die zelf willen en kunnen bewegen in sport, bij de sportvereniging en in de maatschappij.Hierbij wordt sport ingezet als middel om ouderen op een laagdrempelige manier te laten bewegen, samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de vereniging of de wijk. Bij OldStars kunnen alle ouderen laagdrempelig bewegen, meedoen, ontmoeten en eigen regie behouden door actief te zijn als begeleider, trainer, spelbegeleider en/of vrijwilliger. Het Nationaal Ouderenfonds neemt hiermee, samen met onder anderen partners Menzis, VWS, RCOAK, Zawabas en Stichting Sluyterman van Loo, de volgende stap in de ontwikkeling van de ouderenvriendelijke sportomgeving. 
 
Na OldStars walking football lanceerde het Ouderenfonds al succesvol meerdere nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers zoals o.a. OldStars walking hockey, OldStars tafeltennis, OldStars walking basketball, OldStars tennis, OldStars walking handball en OldStars walking rugby.
 
 
Over het Nationaal Ouderenfonds
 
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor alle ouderen in Nederland. We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om op een actieve manier ouder te worden. Daarom bieden we allerlei activiteiten aan waar mensen elkaar ontmoeten. Want ouder worden doen we samen!
 
 
Walking foortball en vv Bergambacht
 
In Bergambacht is er ook weer afgetrapt met walking football en RTV Krimpenerwaard heeft hier een leuk item over gemaakt die hieronder te bekijken is. In dit interview legt Cor van Bergen Bravenboer nog even haarfijn uit wat walking football is.