Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijdenvan ons lid van verdienste en erelid
 
                   Adri van Wijngaarden      
 
Adri was bijna 70 jaar lid en heeft binnen onze vereniging meerdere functies bekleed. Hij heeft veel voor onze vereniging betekend. Sinds 2010 was hij tevens lid van verdienste van de KNVB en heeft hiervoor ook een gouden speld ontvangen.
 
Wij wensen Janny en haar naasten veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
 
Bestuur en leden
Voetbalvereniging Bergambacht